PYTAMY WPROST Z DN. 12 PAŹDZIERNIKA 2018 – KAMIL KALINKA